راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

سرمایه گذاری های پیشنهادی

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران در این مناطق ارائه می‌کنند انواع بسته های پیشنهادی ارائه شده برای سرمایه گذاران را در این بخش مشاهده کنید و به جمع سرمایه گذاران این مناطق بپیوندید.
عنوان پروژه منطقه فعالیت حجم سرمایه‌گذاری
نسخه بتا