راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

راهنمای تاسیس شرکت

ثبت شرکت در مناطق آزاد با فرآیندی آسان تر از سرزمین اصلی، آغاز سرمایه گذاری در این مناطق را تسهیل می‌نماید می توانید قوانین و مقررات این حوزه را در این بخش مطالعه فرمایید.

ثبت شرکت در مناطق آزاد 

  • در اداره ثبت شرکت و مالکیت‌های صنعتی و معنوی مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت 100% خارجی وجود دارد.
  • هر شرکتی که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می‌شود.
  • ثبت شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی در ادراه ثبت شرکت و مالکیت صنعتی و معنوی سازمان‌های مناطق آزاد امکان پذیر می‌باشد.
نسخه بتا