راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد


مناطق آزاد، پایلوت فعالیت های فرهنگی کشور


اولین نشست معاونت فرهنگی ـ اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با حضور «سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و عضو هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی و جمعی از فعالان صنعت سینمای کشور برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست که با هدف معرفی ظرفیت های مناطق آزاد کشور با عنوان «فصل تحول» برگزار شد، «مهدی جوادی» مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، فعالان صنعت سینما، تهیه کنندگان، جعی از کارگردانان و تنی چند از بازیگران برجسته عرصه سینمای کشور حضور داشتند. 
در این نشست،سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه ما باید نسبت به آینده فرهنگی فرزندان این سرزمین نگران باشیم و برای بهبود آن برنامه ریزی کنیم، گفت: مناطق آزاد می توانند پایلوت فعالیت های فرهنگی کشور باشند زیرا در این مناطق دسترسی ها بیشتر و تردد آسانتر است.
مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز در ادامه گفت: حضور دکتر محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی با هدف کمک به جهانی سازی سینما و ایجاد کریدور بین الملل است، زیرا در مناطق آزاد شرایطی همچون معافیت های مالیاتی، تسهیل ورود فناوری های نوین و تسهیل تردد اتباع خارجی وجود دارد.
وی با بیان اینکه از شرایط خاص مناطق آزاد برای بین المللی کردن سینمای ایران استفاده خواهیم کرد، ادامه داد: باید از ظرفیت های موجود در مناطق آزاد کشور نهایت بهره را برد، رگولاتری های سنگین مناطق عمومی جلوی نتیجه دادن ایده های جدید را خواهند گرفت و ما می توانیم با ایجاد سند باکس، فضای رشد ایده های سینمایی و رشد فناوری های حوزه سینما را در مناطق آزاد پیگیری کنیم.
در ادامه این نشست نیز مهدی حسین زاده معاون فرهنگی ـ اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر تداوم این نشست های فرهنگی اجتماعی و تشکیل کارگروه های تخصصی تاکید کرد و گفت: به عنوان یک معلم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معتقد هستم که تفکرات نئولیبرال و پول می تواند فرهنگ و سینما بلکه مسیر علم و مقالات ISI را نیز تغییر دهد، البته ما با جهانی شدن مشکلی نداریم ولی می خواهیم با ارزش های کشور خود جهانی شویم.


نسخه بتا