راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

505 هزار میلیارد تومان

میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی در مناطق آزاد و ویژه (از سال92 تا کنون)

310 هزار میلیارد تومان

ارزش سرمایه‌گذاری در حال تحقق

94

فرصت سرمایه‌گذاری

2282

واحد تولیدی فعال
هم‌اکنون سرمایه‌گذاری کنید

چرا مناطق آزاد؟

راهنمای سرمایه گذاری

نسخه بتا