راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

25.7 میلیارد دلار + 92 هزارمیلیارد تومان

ارزش سرمایه‌گذاری داخلی(92 تا 98)

5.5 میلیارد دلار

ارزش سرمایه‌گذاری خارجی(92 تا 98)

120

فرصت سرمایه‌گذاری

2282

واحد تولیدی فعال
هم‌اکنون سرمایه‌گذاری کنید

چرا مناطق آزاد؟

راهنمای سرمایه گذاری

نسخه بتا